Vận chuyển và giao nhận

Dịch vụ vận chuyển, giao nhận:  Tự vận chuyển             

 

Mô tả chi tiết thông tin về dịch vụ vận chuyển, giao nhận:

 

  • Phương thức giao hàng : Trực tiếp khách hàng tới đại lý nhận xe

 

  • Thời hạn giao hàng : Theo thỏa thuận giữa Đại lý và khách hàng.

 

  • Các trường hợp phát sinh sẽ được trao đổi và thỏa thuận giữa 2 bên.

 

  • Trong trường hợp có phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng Đại lý sẽ thông báo cụ thể cho Khách hàng.
Thiết kế bởi Aptech