Chính sách hoàn trả hàng

Honda Ninh Bình cam kết bán hàng

Không hoàn trả hàng đã mua
 

* Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ký trong Hợp đồng  và không gây tổn hại đến quyền lợi và lợi ích của phía bên kia. Bất kỳ sự thay đổi nào trong hợp đồng này cũng phải có sự đồng ý băng văn bản của cả hai bên và sự thay đổi này được thể hiện trên phụ lục hợp đồng là phần không thể tách rời của hợp đồng này.

* Bên Mua không đươc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên Bán thứ ba khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán.

* Hợp đồng mua bán chỉ có hiệu lực khi đã được hai Bên ký kết và Bên Bán đã nhận được Tiền đặt cọc.

* Hợp đồng mua bán có hiệu lực 01 tháng kể từ ngày bên Bán nhận được tiền đặt cọc của bên Mua. Nếu hết hạn hiệu lực hợp đồng mà  Bên Mua vẫn chưa đến nhận xe và vẫn có nhu cầu mua xe thì hai Bên nhất trí tiến hành đàm phán ký kết lại hợp đồng mới theo chính sách bán hàng mới nhất.

* Trong trường hợp với giá bán xe đã được thỏa thuận , Bên Mua hủy việc đặt xe hoặc không k‎ý lại hợp đồng khi hết hạn hiệu lực hợp đồng thì Bên Bán không cần phải trả lại tiền đặt cọc.

* Không bên nào có trách nhiệm thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đã cam kết trong bản Hợp đồng này trong trường hợp bất khả kháng do các nguyên nhân: đình công, tấn công, bạo động, sự phá phách, chiến tranh, cấm vận hoặc các lý do khác theo quy định hoặc lệnh của cơ quan Chính phủ; hoặc do chính sách của Nhà sản xuất xe thay đổi, tại thời điểm Nhà sản xuất không còn xe để cung cấp mà không được quyền khiếu nại hoặc những trường hợp khác vượt ngoài sự kiềm soát hợp lý của các bên.

* Nếu một bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng do một sự kiện bất khả kháng nêu trên, bên đó phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và cung cấp chi tiết về sự kiện bất khả kháng, nghĩa

Thiết kế bởi Aptech