Notice: Undefined offset: 0 in /home/hondaninhb/domains/hondaninhbinhauto.com.vn/public_html/apt-home/controller/news/news.php on line 264Notice: Undefined index: parent_id in /home/hondaninhb/domains/hondaninhbinhauto.com.vn/public_html/apt-home/controller/news/news.php on line 268 Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

1. Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý

  • Không có

2. Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế 

  • Quy trình cung cấp dịch vụ: .  Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và Luật thương mại số 36/2005/QH11  đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI - kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên. Công ty Gia Phạm và Khách hàng sau khi thỏa thuận 2 bên sẽ đồng ý ký kết vào hợp đồng mua bán

3. Điều khoản khác:

* Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ký trong Hợp đồng  và không gây tổn hại đến quyền lợi và lợi ích của phía bên kia. Bất kỳ sự thay đổi nào trong hợp đồng này cũng phải có sự đồng ý băng văn bản của cả hai bên và sự thay đổi này được thể hiện trên phụ lục hợp đồng là phần không thể tách rời của hợp đồng này.

* Bên Mua không đươc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên Bán thứ ba khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán.

* Hợp đồng mua bán chỉ có hiệu lực khi đã được hai Bên ký kết và Bên Bán đã nhận được Tiền đặt cọc.

* Hợp đồng mua bán có hiệu lực 01 tháng kể từ ngày bên Bán nhận được tiền đặt cọc của bên Mua. Nếu hết hạn hiệu lực hợp đồng mà  Bên Mua vẫn chưa đến nhận xe và vẫn có nhu cầu mua xe thì hai Bên nhất trí tiến hành đàm phán ký kết lại hợp đồng mới theo chính sách bán hàng mới nhất.

* Trong trường hợp với giá bán xe đã được thỏa thuận , Bên Mua hủy việc đặt xe hoặc không k‎ý lại hợp đồng khi hết hạn hiệu lực hợp đồng thì Bên Bán không cần phải trả lại tiền đặt cọc.

* Không bên nào có trách nhiệm thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đã cam kết trong bản Hợp đồng này trong trường hợp bất khả kháng do các nguyên nhân: đình công, tấn công, bạo động, sự phá phách, chiến tranh, cấm vận hoặc các lý do khác theo quy định hoặc lệnh của cơ quan Chính phủ; hoặc do chính sách của Nhà sản xuất xe thay đổi, tại thời điểm Nhà sản xuất không còn xe để cung cấp mà không được quyền khiếu nại hoặc những trường hợp khác vượt ngoài sự kiềm soát hợp lý của các bên.

* Nếu một bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng do một sự kiện bất khả kháng nêu trên, bên đó phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và cung cấp chi tiết về sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ bị tác động cũng như chi tiết công việc mà bên bị tác động đã và sẽ thực hiện để vượt qua sự kiện bất khả kháng.

- Biểu phí : Sẽ trao đổi cụ thể với khách hàng trước khi ký kết hợp đồng mua bán.

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

             - Trách nhiệm, Nghĩa vụ của Người Bán:      

* Bên Bán có trách nhiêm cung cấp cho Bên Mua những giấy tờ hợp lệ cần thiết cho việc đăng kí chiếc xe, bao gồm:

            1. Hóa đơn

            2. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng

            3. Sổ bảo hành

            4. Sách " Hướng dẫn sử dụng"

            5. Sách hướng dẫn " Túi khí"

            6. Sách hướng dẫn " Kỹ thuật lái xe an toàn"

* Bên Bán có trách nhiệm hỗ trợ tư vấn Bên Mua đăng ký , đăng kiểm xe . Nếu Bên Mua có nhu cầu muốn Bên Bán thực hiện đăng ký, đăng kiểm thì mọi chi phí liên quan phải được thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản công ty hoặc nộp tiền mặt tại quầy thu ngân của Bên Bán. Trường hợp, các giao dịch không thông qua công ty mà được thực hiện giữa Bên Mua và Nhân viên bán hàng thì khi có phát sinh các tranh chấp, đấy chỉ là trách nhiệm dân sự giữa Bên Mua và Nhân viên bán hàng

- Trách nhiệm, Nghĩa vụ của Người Mua:

* Bên Mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên Bán như quy định.

*  Nếu Bên Mua không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng , Bên Mua sẽ phải đền bù thiệt hại cho Bên Bán 100% khoản tiền mà Bên Mua đã đặt cọc.

Thiết kế bởi Aptech